BIMO lajsna

Rezanje matrijala sa BIMO lajasnom omogućuje brzo i precizno obrezivanje završnih dijelova do zidova svih vrsta podnih obloge u roli i pločama (tepih ploča L.V.T-a, P.V.C-a,
Linoleuma, parketa i dr.) Lajsna se može raširiti u širinu između 145 do 220 mm. Za šire materijale od 220 do 620 mm isporučuje se produžeci zajedno sa lajsnoim. Kod užih ploča(cc100 mm) potebno je prilagoditi lajsnu za dvije širine ploča (cc 2000 mm) i prilikom rezanja ploču postaviti na predposljednj red već poljepeljenog poda.Lajsna se može prilagoditi i u željenu dužinu od 600 do1000 mm namjenjena za rezanje spojeva na vratim. BIMO lajsna se može prilagoditi tako da se dobiju razni željen kutovi za rezanje materijala.